hoofdkop
ninja left

Home   Training   Organisatie   Links   Foto's   Seminars   Inschrijven

ninja logo

DE OPBOUW VAN DE TRAINING   NA DE TRAINING   TRAININGSTIJDEN

 

De Bujinkan Dojo Arnhem-Nijmegen bestaat uit ongeveer 35 enthousiaste leden, die wegwijs worden gemaakt in Ninjutsu door Oscar Arends, de leraar. Het Japanse woord "dojo" heeft twee betekenissen; een groep mensen die samen krijgskunst beoefenen en het gebouw of de zaal waar de les plaatsvindt. De trainingen worden gegeven in Arnhem en Nijmegen. In Nijmegen word dit gedaan in het
Sportcentre Hara in de Meijhorst 60-02. In Arnhem bij de Budo Stichting Arnhem, in de zijvleugel van de Willibrorduskerk aan de Schaapsdrift..

De dames en heren trainen met elkaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt in niveau tijdens de training. Er bestaat wel een gradueringssysteem in Ninjutsu maar dit is niet het belangrijkste, dit geeft vooral aan dat iemand al een bepaalde tijd traint en op basis daarvan een bepaald kennisniveau heeft bereikt. Soms wordt de groep wel gesplitst op graad zodat iedereen kan leren wat voor hem of haar op dat moment belangrijk is. Het trainen met verschillende graden door elkaar sluit aan op de filosofie van Bujinkan dat iedereen van iedereen kan leren ongeacht graad. Juist het trainen met een "lagere" graad vormt voor gevorderden vaak een uitdaging omdat die persoon niet "standaard" reageert. Het werkt dus altijd twee kanten uit; de beginner leert van de gevorderde en andersom.

Buiten de reguliere trainingen worden er ook extra thematrainingen georganiseerd. Het thema kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het gebruik van een wapen of een bepaalde techniek.